Lista rezerwowa projektu

Informujemy iż wpłynęła wymagana ilości formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu. W związku z tym kolejne złożone formularze zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informacja dot. zatrudnienia subsydiowanego

Informujemy, iż z  uwagi na wyczerpanie środków finansowych brak jest możliwości refundacji 12 miesięcy w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Nadal istnieje możliwość refundacji zatrudnienia subsydiowanego w wymiarze 6 miesięcy.

Rekrutacja do projektu „poMOCNI II”

Informujemy, iż w dniu 01.10.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „poMOCNI II”. Formularz rekrutacyjny do pobrania ze strony projektu w zakładce „pliki do pobrania poMOCNI II”.