Informacja dot. zatrudnienia subsydiowanego

Informujemy, iż z  uwagi na wyczerpanie środków finansowych brak jest możliwości refundacji 12 miesięcy w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Nadal istnieje możliwość refundacji zatrudnienia subsydiowanego w wymiarze 6 miesięcy.