Pliki do pobrania „poMOCNI II”

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin realizacji staży zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia

Załącznik nr 1 – propozycja zatrudnienia dla uczestnika

Załącznik nr 2 – wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy na zatrudnienie subsydiowane

Załącznik nr 4 – wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika

Załącznik nr 5 – wzór umowy o zorganizowanie stażu

Załącznik nr 6 – zaświadczenie organizatora stażu o wynagrodzeniu opiekuna stażu

Zapytanie ofertowe

Propozycja cenowa