Aktualności

UWAGA !!!

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa
i nasze bezpieczeństwo oraz chcąc w jak największym stopniu  zminimalizować zagrożenie zakażeniem koronawirusem, wstrzymana została do odwołania bezpośrednia obsługa uczestników projektów oraz osób zainteresowanych wzięciem udziału w projektach realizowanych przez Fundację Inkubator.

Pozostajemy do dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Wszystkie dokumenty i zapytania dotyczące projektu poMOCNI II  prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: m.nowogorski@inkubator.org.pl.

Lista rezerwowa projektu

Informujemy iż wpłynęła wymagana ilości formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu. W związku z tym kolejne złożone formularze zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informacja dot. zatrudnienia subsydiowanego

Informujemy, iż z  uwagi na wyczerpanie środków finansowych brak jest możliwości refundacji 12 miesięcy w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Nadal istnieje możliwość refundacji zatrudnienia subsydiowanego w wymiarze 6 miesięcy.

Rekrutacja do projektu „poMOCNI II”

Informujemy, iż w dniu 01.10.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „poMOCNI II”. Formularz rekrutacyjny do pobrania ze strony projektu w zakładce „pliki do pobrania poMOCNI II”.

Pliki do pobrania „poMOCNI II”

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin realizacji staży zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia

Załącznik nr 1 – propozycja zatrudnienia dla uczestnika

Załącznik nr 2 – wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy na zatrudnienie subsydiowane

Załącznik nr 4 – wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika

Załącznik nr 5 – wzór umowy o zorganizowanie stażu

Załącznik nr 6 – zaświadczenie organizatora stażu o wynagrodzeniu opiekuna stażu

Zapytanie ofertowe

Propozycja cenowa

Zmiana Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Informujemy, iż Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „poMOCNI” uległ zmianie. Aktualny regulamin znajduje się w plikach do pobrania. Najistotniejszą zmianą jest okres trwania stażu – obecnie jest to okres od 3 m-c do 6 m-c / osobę.

Harmonogram działań na 2018 rok

Dyżury poradnictwa psychologicznego –> pierwszy wtorek danego miesiąca w godzinach 14.00 – 15.30;
miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego –> środy oraz piątki w godzinach 10.00-12.00; miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego –> wtorki w godzinach 8.00-16.00; miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 

Terminy warsztatów:

1 grupa: do końca stycznia 2018; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

2 grupa: do końca lutego 2018; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

3 grupa: do końca marca 2018; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

4 grupa: do końca kwietnia 2018; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

5 grupa: do końca maja 2018; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Wznowienie rekrutacji do projektu „poMOCNI”

Z dniem 2 stycznia 2018 r. zostaje wznowiona rekrutacja do projektu „poMOCNI”. Zakończenie rekrutacji przewidywane jest na koniec maja 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.